Σχέδιο αντισεισμικής προστασίας

Στις 10 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των μαθητών του 2ου ΕΠΑΛ από τον υποδιευθυντή του σχολείου κ. Γεωργιτζίκη Δημοσθένη σχετικά με το σχέδιο αντισεισμικής προστασίας και τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν οι μαθητές. Τις επόμενες ημέρες  πραγματοποιήθηκαν ασκήσεις σεισμού και εφαρμογή όλων των μέτρων αντισεισμικής προστασίας.