Η προκήρυξη για την εισαγωγή των υποψηφίων στις Σχολές Αστυνομίας

Η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών Περισσότερα

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων όλων των τάξεων ΕΠΑΛ

Οδηγι?ες για τον τρο?πο αξιολο?γησης των μαθημα?των ο?λων των τα?ξεων Ημερησι?ων και Εσπερινω?ν ΕΠΑΛ για το σχολικο? ε?τος 2016-2017, λαμβα?νοντας Περισσότερα