Τομέας : Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Ο Τομέας  Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος του σχολείου μας διαθέτει 4 ειδικότητες:

  • Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
  • Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
  • Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
  • Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.