Τομέας : Διοίκησης και Οικονομίας

Ο Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας του σχολείου μας διαθέτει 4 ειδικότητες:

  • Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
  • Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
  • Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό