Εθελοντική Αιμοδοσία στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Σερρών

Πραγματοποιήθηκε στις 19 Απριλίου 2024  Εθελοντική Αιμοδοσία στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Σερρών.

Η δράση της Εθελοντικής Αιμοδοσίας με τη μεγάλη συμμετοχή των μαθητών μας  απέδειξε την ευαισθησία τους στην Εθελοντική προσφορά αίματος. Έτσι, επετεύχθη ένας ακόμη στόχος να καταστήσουμε το σχολείο μας έναν ευρύτερο χώρο μόρφωσης και καλλιέργειας με δράσεις που ενισχύουν τη γενικότερη Παιδεία και την ενδυνάμωση των σχέσεων με την κοινωνία.