Ειδικότητες

Οι τομείς με τις αντίστοιχες ειδικότητες που λειτουργούν στο 2ο ΕΠΑΛ Σερρών είναι:

Α΄  Τ Α Ξ Η

Η Α’ τάξη είναι κοινή για όλους τους μαθητές.

 

Β΄  Τ Α Ξ Η

Τομείς

 1. Διοίκησης και Οικονομίας
 2. Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος
 3. Υγείας – Πρόνοιας  και Ευεξίας

Οι μαθητές της Α’ τάξης ΕΠΑΛ εγγράφονται στην Β’ Τάξη σε οποιονδήποτε Τομέα επιθυμούν.

 

Γ’ Τάξη

Τομέας : Διοίκησης και Οικονομίας

Ειδικότητες

 1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 2. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
 3. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
 4. Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

    

Γ’ Τάξη

Τομέας : Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Ειδικότητες

 1. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
 2. Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
 3. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 4. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Γ’ Τάξη

Τομέας : Υγείας – Πρόνοιας  και Ευεξίας

Ειδικότητες

 1. Βοηθός Νοσηλευτή
 2. Βοηθός Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων
 3. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων