Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.

Για όσες σχολές ή τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις για οποιονδήποτε λόγο, δεν καθορίστηκαν με απόφαση των οικείων συγκλήτων οι συντελεστές Περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟ-ΖΩΝΤΑΣ – Δημιουργία Σχολής Γονέων

Αξιοποιώντας την ευκαιρία ενός νέου θεσμού, αυτού του Σχολικού Ψυχολόγου και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του, το 2ο Επαγγελματικό Περισσότερα