ΨΥΧΟΛΟ-ΖΩΝΤΑΣ – Δημιουργία Σχολής Γονέων

Αξιοποιώντας την ευκαιρία ενός νέου θεσμού, αυτού του Σχολικού Ψυχολόγου και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του, το 2ο Επαγγελματικό Περισσότερα