27η Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων

Την Παρασκευή 2-2-2018, οι μαθητές του Τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος επισκέφθηκαν την 27η  Διεθνή Έκθεση  Γεωργικών Μηχανημάτων , Εξοπλισμού Περισσότερα