Επικοινωνία

Διεύθυνση : Μεραρχίας 125, Τ.Κ. 62124 Σέρρες

Τ : 23210 39906

F : 23210 39907

e-mail : mail@2epal-serron.ser.sch.gr