Ωράριο Λειτουργίας

Το  Σχολείο λειτουργεί σε πρωινή βάρδια από 08:00 μέχρι 14:00 ως εξής:

book1

1η Ώρα

08:15 ? 09:00

1ο Διάλειμμα

09:00 ? 09:05
book1

2η Ώρα

09:05 ? 09:50

2ο Διάλειμμα

09:50 ? 10:00
book1

3η Ώρα

10:00 ? 10:45

3ο Διάλειμμα

10:45 ? 10:55
book1

4η Ώρα

10:55 ? 11:40

4ο Διάλειμμα

11:40 ? 11.50
book1

5η Ώρα

11.50 ? 12:30

5ο Διάλειμμα

12:30 ? 12:35
book1

6η Ώρα

12:40 ? 13:15

6ο Διάλειμμα

13:15 ? 13:20
book1

7η Ώρα

13:20 ? 14:00