Εκπαιδευτική ενημέρωση του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας από καθηγητές του ΤΕΙ ΚΜ

Στις 6 Απριλίου 2017 έγινε στο σχολείο μας εκπαιδευτική ενημέρωση με θέμα: «Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας?.. Δυνατότητες και προοπτικές για Περισσότερα