Ημέρες και ώρες συνεργασίας με τους γονείς

Μπορείτε προγραμματισμένα να προσέρχεσθε στο σχολείο, προκειμένου να επικοινωνείτε με τους εκπαιδευτικούς, και να ενημερώνεστε για τη πρόοδο και τη συμπεριφορά των παιδιών σας. Οι ημέρες και ώρες συνεργασίας για τους μήνες Οκτώβριο -Νοέμβριο θα είναι κάθε Τρίτη. Για τους επόμενους μήνες οι ημέρες και ώρες συνεργασίας θα αλλάζουν και θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του σχολείου, την οποία παρακαλούμε να συμβουλεύεστε πριν την επίσκεψή σας. Σχετική υπενθύμιση θα γίνεται στους μαθητές στην αρχή κάθε μήνα.

Από το 2ο ΕΠΑΛ