Προς τους Γονείς και Κηδεμόνες

Αγαπητοί Γονείς,

Ο Διευθυντής και οι καθηγητές του 2ου ΕΠΑΛ, με την έναρξη του σχολικού έτους, εύχονται σε εσάς και τα παιδιά σας καλή σχολική χρονιά, με υγεία, δύναμη και δημιουργικότητα.

Κύρια μέριμνα όλων μας είναι η πρόοδος των μαθητών μας, η διαμόρφωσή τους σε πολίτες με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, κριτική σκέψη και ακαδημαϊκή κατάρτιση. Οι στόχοι αυτοί είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να επιτευχθούν χωρίς τη δική σας βοήθεια. Γι? αυτό ζητούμε τη συνεργασία σας και κυρίως την εμπιστοσύνη σας για κάθε πρόβλημα που ενδεχομένως θα προκύψει.

Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, υπενθυμίσουμε, επισημάνουμε βασικά θέματα που καθορίζουν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας.

Η προσέλευση των μαθητών τόσο στην πρωινή συγκέντρωση όσο και στην τάξη πρέπει να είναι έγκαιρη. Οι απουσίες λόγω μη έγκαιρης προσέλευσης δεν δικαιολογούνται. Αν ένας μαθητής πρόκειται να καθυστερήσει ή να απουσιάσει δικαιολογημένα παρακαλείσθε να ενημερώνετε τηλεφωνικά το σχολείο. Επίσης ο μαθητής δεν βγαίνει από το σχολείο για κανένα λόγο χωρίς άδεια. Σε περίπτωση ανάγκης για αποχώρηση πριν από τη λήξη των μαθημάτων ενημερώνονται οι γονείς και δίνεται άδεια από τον Διευθυντή.

Η τετραμηνιαία βαθμολογία του μαθητή προκύπτει από την προφορική του εξέταση, από εργασίες, ασκήσεις και γραπτές δοκιμασίες. Αξιολογούνται ακόμη η επιμέλεια του μαθητή και η ενεργητική συμμετοχή του σ? όλες τις φάσεις της διεξαγωγής του μαθήματος.

Ο βαθμός της ετήσιας επίδοσής του σε κάθε μάθημα προκύπτει από το άθροισμα του Μ.Ο. των 2τετραμηνιαίων προφορικών βαθμών και του βαθμού των γραπτών εξετάσεων του Ιουνίου διαιρούμενο με το 2. Στο Γ.Μ.Ο, ο οποίος προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο των μαθημάτων διαιρούμενο με τον αριθμό των μαθημάτων, δεν υπολογίζεται ο βαθμός στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 114, από τις οποίες οι αδικαιολόγητες δεν πρέπει να είναι περισσότερες από 50, προκειμένου η φοίτηση του να είναι επαρκής. Για τους μαθητές που παρακολουθούν μαθήματα μόνο για πτυχίο, το σύνολο των απουσιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 75, από τις οποίες οι αδικαιολόγητες δεν πρέπει να είναι περισσότερες από 33. Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες 2 μόνο συνεχόμενων ημερών. Για περισσότερες από 2 συνεχόμενες ημέρες, απαιτείται βεβαίωση νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού. Συνολικά, για όλο το χρόνο, ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει μέχρι και 10 ημέρες. Όσοι μαθητές έχουν συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας τους μπορούν να δικαιολογούν και οι ίδιοι τις απουσίες τους. Η δικαιολόγηση πρέπει να γίνεται μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο σε ειδικό έντυπο ? αίτηση που παρέχει το σχολείο. Σ? αυτό επισυνάπτεται το δικαιολογητικό του γιατρού εφόσον υπάρχει. Μεμονωμένες ή συνεχείς απουσίες μέρους του προγράμματος δε δικαιολογούνται, αν πραγματοποιήθηκαν χωρίς την άδεια του Δ/ντή του σχολείου.

Αν και για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας, ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος ενημερώνει τακτικά με σχετική επιστολή τους γονείς.

Η γνώση της οικογενειακής και της κοινωνικής κατάστασης των μαθητών είναι πολλαπλά χρήσιμη για τους καθηγητές και τους βοηθά στο έργο τους, γιατί τους επιτρέπει να αντιμετωπίσουν με ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματα των μαθητών τους και να κατανοήσουν τη συναισθηματική και ψυχολογική κατάστασή τους. Η ενημέρωση των καθηγητών πάνω σε θέματα υγείας και σε ειδικές μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών τους κρίνεται απολύτως αναγκαία, γιατί θα τους επιτρέψει να προσαρμόσουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους και θα τους προφυλάξουν από πιθανά λάθη στις σχέσεις τους μαζί τους. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως δυσλεξία, μόνιμη ή προσωρινή σωματική βλάβη κλπ., έχουν τη δυνατότητα αντικατάστασης της γραπτής από προφορική εξέταση, εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Είναι αυτονόητο ότι για οποιοδήποτε ζήτημα ενημερωθεί το σχολείο, είτε υγείας είτε οικογενειακό, ισχύει το απόρρητο, που διασφαλίζεται από τις διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων.

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στο σχολείο κινητά τηλέφωνα (Γ2/132328/7-12-2006 Υ.Α.).Αν εσείς κρίνετε απαραίτητο να έχει το παιδί σας το κινητό μαζί του, θα πρέπει αυτό να παραμένει απενεργοποιημένο σε όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος. Η επικοινωνία, σε περίπτωση ανάγκης, γίνεται από τα τηλέφωνα του σχολείου.

Απαγορεύεται το κάπνισμα στο χώρο του σχολείου σύμφωνα με το Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α΄). Είναι γνωστές οι βλαβερές επιδράσεις του καπνίσματος στην υγεία των καπνιστών και πολύ περισσότερο των παιδιών.

Η εμφάνιση των μαθητών/-τριών, τα όρια της οποίας είναι συχνά δυσδιάκριτα, πρέπει να είναι η αρμόζουσα στο σχολείο. Τα παιδιά πρέπει να μπορούν να διακρίνουν τι ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Το ίδιο ισχύει και για τη συμπεριφορά τους. Σκοπός μας δεν είναι ο περιορισμός της ελευθερίας αλλά η διαμόρφωση προσωπικοτήτων που σέβονται τις ελευθερίες των άλλων και συνεργάζονται αρμονικά.

Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στο συμμαθητή, από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες της λειτουργίας του, πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας.

Μπορείτε προγραμματισμένα να προσέρχεσθε στο σχολείο, προκειμένου να επικοινωνείτε με τους εκπαιδευτικούς, και να ενημερώνεστε για τη πρόοδο και τη συμπεριφορά των παιδιών σας. Οι ημέρες και ώρες συνεργασίας θα αλλάζουν κάθε μήνα και θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του σχολείου, την οποία παρακαλούμε να συμβουλεύεστε πριν την επίσκεψή σας. Σχετική υπενθύμιση θα γίνεται στους μαθητές στην αρχή κάθε μήνα.

Τέλος θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε πως θα δεχόμαστε ευχαρίστως και θα συζητούμε με καλή διάθεση κάθε καλοπροαίρετη πρότασή σας.

 

Ο Διευθυντής και οι καθηγητές του 2ου ΕΠΑΛ,