Αναστολή λειτουργίας όλου του Σχολείου από 26-10-2020

Τα μαθήματα θα γίνονται διαδικτυακά με υποχρεωτικές παρουσίες τις ίδιες ώρες που είχαν μάθημα οι καθηγητές στο σχολείο σύμφωνα με το πρόγραμμα:

http://2epal-serron.ser.sch.gr/program.pdf

Ενώ οι προσωπικοί σύνδεσμοι των καθηγητών είναι:

http://2epal-serron.ser.sch.gr/link.pdf