Αναστολη? λειτουργι?ας των τμημάτων Β3, Β5, Γ6, ΓΔ

Από αύριο Τετάρτη 21-10-2020 και για 14 ημέρες έως 3-10-2020, τα τμήματα Β3, Β5, Γ6, ΓΔ  θα πραγματοποιούν τα μαθήματά τους διαδικτυακά, τις ίδιες ώρες και ημέρες που είχαν μάθημα στο Σχολείο, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί σε λίγο στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Οι απουσίες θα προσμετράνε κανονικά. Για την είσοδο των μαθητών στα μαθήματα θα κλικάρουν πάνω στα ονόματα των μαθημάτων και θα εισέρχονται στο διαδικτυακό μάθημα.

Ο Διευθυντής